en de ru
FAIR PLAY certyfikat

 

Zespół Leczenia Środowiskowego zajmuje sie leczeniem osób chorujących na:

  • zaburzenia psychotyczne
  • zaburzenia afektywne
  • zaburzenia na podłożu organicznym, które ujawniają trudności w funkcjonowaniu codziennym - osobistym, zawodowym i społecznym

Szczególne wskazanie do leczenia środowiskowego mają osoby o długim i przewlekłym przebiegu schorzenia psychicznego.

 

Objęte opieką ZLŚ mogą być osoby zgłaszające się z własnej inicjatywy lub z inicjatywy rodziny, kierowane przez inne placówki medyczne lub instytucje pomocy społecznej. Przed podjęciem leczenia w ZLŚ konieczne jest uzyskanie zgody pacjenta oraz dostarczenie do siedziby Zespołu Leczenia Środowiskowego skierowania od lekarza psychiatry lub lekarza POZ. 

 

W ramach ZLŚ prowadzona jest:

  • diagnostyka
  • poradnictwo psychologiczne
  • psychoedukacja dla pacjentów i ich rodzin
  • grupa wsparcia z elementami relaksacji

Terapia w ZLŚ umożliwia pacjentowi kontynuację leczenia i rehabilitacji w środowisku bez konieczności separacji z najbliższymi, bez konieczności przerywania aktywności własnych. Celem ZLŚ jest poprawa jakości życia pacjenta, jego funkcjonowania w różnych obszarach poprzez systematyczne i aktywne monitorowanie stanu zdrowia, sytuacji zyciowej pacjentów, motywowanie ich do współpracy w zakresie leczenia, reagowanie w sytuacjach kryzysowych, wspieranie ich w różnych okolicznościach życiowych.

 

Zespół w skład którego wchodzą lekarz psychiatra, psycholog, terapeuta środowiskowy, pielęgniarka obejmuje kompleksową opiekę pacjenta, utrzymuje kontakt i współpracuje z rodziną, środowiskiem pacjenta, odpowiednimi placówkami medycznymi, instytucjami pomocy społecznej, zakładami aktywizacji zawodowej, fundacjami działającymi na rzecz osób chorych psychicznie i ich rodzin.