en de ru

Szanowni Państwo,
W związku z zaistniałą sytuacją jesteśmy zmuszeni tymczasowo wstrzymać przyjmowanie zamówień na półmaski filtrujące. Jednocześnie pragniemy Państwa zapewnić, że robimy wszystko co w naszej mocy, aby jak najszybciej zrealizować przyjęte już zamówienia i odblokować przyjmowanie kolejnych.

 

 

Spółdzielnia Inwalidów Zgoda jako producent środków ochrony indywidualnej nie ponosi odpowiedzialności za przedstawiane przez podmioty nabywające produkty Spółdzielni do dalszej odsprzedaży, informacje o przeznaczeniu i właściwościach użytkowych tych produktów niezgodne z instrukcjami użytkowania, posiadanymi certyfikatami oraz cechami i właściwościami zapewnianymi przez Spółdzielnię.

FAIR PLAY certyfikat

Fizykoterapia:

 • Światłolecznictwo
 • Galwanizacja
 • Jonoforeza
 • Prądy diadynamiczne

 • Prądy interferencyjne
 • Prądy tens
 • Prądy traberta
 • Elektrostymulacja
 • Ultradźwięki
 • Jonoforeza
 • Krioterapia
 • Terapuls
 • Pole magnetyczne

 

 

 

 

Masaż:

 • Masaż pneumatyczny
 • Masaż ręczny
 • Masaż wirowy

 

 

Kinezyterapia:

 • Indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia czynno-bierne, mobilizacje)
 • Ćwiczenia wspomagane
 • Ćwiczenia w odciążeniu
 • Ćwiczenia w odciążeniu z dawkowanym oporem
 • Ćwiczenia czynne wolne
 • Ćwiczenia czynne z oporem
 • Nauka czynności lokomocji