en de ru
FAIR PLAY certyfikat

NZOZ przy Spółdzielni Inwalidów ZGODA świadczy usługi w ramach:

  • Poradni Zdrowia Psychicznego dla osób dorosłych
  • Zespołu Leczenia Środowiskowego

 

Świadczenia te odbywają sie nieodpłatnie w ramach kontraktu z NFZ.