en de ru
FAIR PLAY certyfikat

INFORMACJA DLA PACJENTA

 

Po godzinach pracy placówek POZ usługi medyczne zapewniane są w formie nocnej i świątecznej pomocy ambulatoryjnej oraz wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Ze świadczeń nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej nalezy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia.

 

Świadczenia te udzielane sa od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00 - 8.00 dnia nastepnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy (święta).

 

W przychodni powinna być wywieszona informacja, która placówka medyczna udziela pacjentom świadczeń nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.

 

Od wtorku, 1 kwietnia 2014 zostaje uruchomione miejsce udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim. Przyjmowanie pacjentów odbywać się będzie w SP ZOZ w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Sadowej 10 (budynek A) w dni robocze w godzinach 18:00-22:00, natomiast w okresie świątecznym w godzinach 8:00-12:00. W wyżej wymienionych godzinach odbywać się będą również wizyty domowe.

 


 

W dni robocze od godziny 18.00:22.00 - SP ZOZ w Konstantynowie Łódzkim ul. Sadowa 10 tel. 42 211 10 66.

 

W dni robocze od godziny 22.00:8.00 dnia następnego - NZOZ Pabianice Centrum Medyczne Pabianice ul. Jana Pawła II 68 tel 42 225 36 13 lub 42 225 36 15.

 


 

Soboty, niedziele i dni wolne od pracy od godziny 18.00:22.00 - SP ZOZ w Konstantynowie Łódzkim ul. Sadowa 10 tel. 42 211 10 66.

 

Soboty, niedziele i dni wolne od pracy od godziny 22.00:8.00 dnia następnego - NZOZ Pabianice Centrum Medyczne Pabianice ul. Jana Pawła II 68 tel 42 225 36 13 lub 42 225 36 15.

 


 

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. informuje, iż świadczenia zdrowotne w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane w siedzibie Pabianickiego Centrum Medycznego przy ul. Jana Pawła II 68, wejście i rejestracja od strony Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.